Версія для слабозорих

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Open menu

Меню

Open menu

Посилання

 

gerb12

header logo

ukc

 

НАШ QR-кодqrcode

Вхід на сайт

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

  1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
  2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

1. Статут 

2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності 

3. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти 

4. Структура та органи управління закладу

5. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

6. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти 

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі 

8. Річний звіт про діяльність закладу освіти 

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення) 

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

11. Інформація про використання публічних коштів 

12. Мова освітнього процесу - українська

13. Моніторинг якості освіти

14. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

15. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

16. Правила прийому до закладу освіти

17. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

18. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) в закладі освіти

19. Порядок подання та розгляду(з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу(цькуванню) в закладі освіти

  1. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
  2. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
  3. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Copyright © 2024 ОЗ "Шпанівський ліцей" Rights Reserved.